Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 17.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi NO INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5+SC-BIKN).   FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Mitsubishi NO INVERTER 42.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 42.600 BTU (FDT40CA/FDC40MHAS)
+ Xuất xứ: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 42.600
Mitsubishi NO INVERTER 42.600BTU
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 27.000 BTU (FDT30CA/FDC30MHANW)
+ Xuất xứ: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 27.000
Mitsubishi NO INVERTER 27.000BTU
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 48.000BTU (CSHY-5001/CCHY-5001)
+ Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 48.000
Mitsubishi NO INVERTER 48.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 36.000BTU (CSHY - 3601/CCHY - 3601)
+ Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 36.000
Mitsubishi NO INVERTER 36.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 26.000 BTU (CSHY-2601/CCHY-2601)
+ Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 26.000
Mitsubishi NO INVERTER 26.000BTU
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU (CSHY-1801/CCHY-1801)
+ Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Mitsubishi NO INVERTER 18.000BTU

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 17.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5

21.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5+SC-BIKN). FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

36.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000

Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 42.600 BTU (FDT40CA/FDC40MHAS)

37.700.000 đ
+ Xuất xứ: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 42.600

Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 27.000 BTU (FDT30CA/FDC30MHANW)

30.300.000 đ
+ Xuất xứ: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 27.000

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 48.000BTU (CSHY-5001/CCHY-5001)

31.500.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 48.000

Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 36.000BTU (CSHY - 3601/CCHY - 3601)

29.700.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 26.000 BTU (CSHY-2601/CCHY-2601)

21.200.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 26.000

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU (CSHY-1801/CCHY-1801)

18.300.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
  1. Back
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5