Điều hòa tủ đứng nối ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 171.000btu FVPR500PY1/RZUR500PY1
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 171.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa tủ đứng nối ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 136.000btu FVPR400PY1/RZUR400PY1
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 136.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa tủ đứng nối ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 91.000btu FVPR250PY1/RZUR250PY1
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 91.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa tủ đứng thổi trực tiếp công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 91.000btu FVGR250PV1/RZUR250PY1
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 91.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa tủ đứng thổi trực tiếp công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 68.000btu FVGR200PV1/RZUR200PY1
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 68.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 171.000btu FDR500PY1/RZUR500PY1+BRC2E61
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 171.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 136.000btu FDR400PY1/RZUR400PY1+BRC2E61
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 136.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 91.000btu FDR250PY1/RZUR250PY1+BRC2E61
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 91.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 68.000btu FDR200PY1/RZUR200PY1+BRC2E61
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 68.000 + Công nghệ Inverter
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 600.000btu 4FGN600HY1/RCN150HY19 x 4
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 600.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 500.000btu 4FGN500HY1/RCN125HY19 x 4
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 500.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 450.000btu 3FGN450HY1/RCN150HY19 x 3
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 450.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 400.000btu 4FGN400HY1/RCN100HY19 x 4
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 400.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 350.000btu 3FGN350HY1/RCN100HY19 + RCN125HY19 + RCN125HY19
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 350.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 300.000btu 3FGN300HY1/RCN100HY19 x 3
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 300.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 300.000btu 2FGN300HY1/RCN150HY19 x 2
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 300.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 250.000btu 2FGN250HY1/RCN125HY19 x 2
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 250.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 200.000btu 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 200.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 150.000btu FDN150HV1/RN150HY19
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 150.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 125.000btu FDN125HV1/RN125HY19
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 125.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 100.000btu FDN100HV1/RN100HY19
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 100.000
Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 80.000btu FDN80HV1/RN80HY19
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa tủ đứng nối ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 171.000btu FVPR500PY1/RZUR500PY1

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 171.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa tủ đứng nối ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 136.000btu FVPR400PY1/RZUR400PY1

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 136.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa tủ đứng nối ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 91.000btu FVPR250PY1/RZUR250PY1

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 91.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa tủ đứng thổi trực tiếp công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 91.000btu FVGR250PV1/RZUR250PY1

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 91.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa tủ đứng thổi trực tiếp công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 68.000btu FVGR200PV1/RZUR200PY1

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 68.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 171.000btu FDR500PY1/RZUR500PY1+BRC2E61

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 171.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 136.000btu FDR400PY1/RZUR400PY1+BRC2E61

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 136.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 91.000btu FDR250PY1/RZUR250PY1+BRC2E61

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 91.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, inverter, R410A, 68.000btu FDR200PY1/RZUR200PY1+BRC2E61

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 68.000 + Công nghệ Inverter

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 600.000btu 4FGN600HY1/RCN150HY19 x 4

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 600.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 500.000btu 4FGN500HY1/RCN125HY19 x 4

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 500.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 450.000btu 3FGN450HY1/RCN150HY19 x 3

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 450.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 400.000btu 4FGN400HY1/RCN100HY19 x 4

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 400.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 350.000btu 3FGN350HY1/RCN100HY19 + RCN125HY19 + RCN125HY19

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 350.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 300.000btu 3FGN300HY1/RCN100HY19 x 3

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 300.000btu 2FGN300HY1/RCN150HY19 x 2

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 250.000btu 2FGN250HY1/RCN125HY19 x 2

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 250.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 200.000btu 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 200.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 150.000btu FDN150HV1/RN150HY19

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 150.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 125.000btu FDN125HV1/RN125HY19

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 125.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 100.000btu FDN100HV1/RN100HY19

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa ống gió công nghiệp, 1 chiều, R410A, 80.000btu FDN80HV1/RN80HY19

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Malaysia + Công suất lạnh (BTU) : 80.000