Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 86.000BTU (FDC250VSA)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 86.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 86.000BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 85.000BTU (FDC250VSA)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 85.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 85.000BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 68.000BTU (FDC200VSA)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 68.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 68.000BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 48.000BTU (FDC140VN)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 48.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 48.000BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 43.000BTU (FDC125VN)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 43.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 43.000BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU 5MXM100RVMV
+ Xuất xứ: Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa: 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Daikin INVERTER 34.100BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 34.000BTU (FDC100VNP)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 34.000BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 34.000BTU (FDC100VN)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 34.000BTU
Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 34.000 BTU (5MKM100RVMV)
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất lạnh (BTU) : 34.000
Daikin MULTI INVERTER 34.000BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (4MKM68RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa: 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Daikin MULTI INVERTER 24.000BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 30.000BTU (FDC90VNP)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 30.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 17.100BTU (CTKC50SVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100
Daikin MULTI INVERTER 17.100BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 24.000BTU (FDC71VNX)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 24.000BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU 3MXM52RVMV
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Daikin INVERTER 18.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 12.000BTU (CTKC35RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 12.000
Daikin MULTI INVERTER 12.000BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 24.000BTU (FDC71VNP)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 24.000BTU
Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 27.000 BTU (4MKM80RVMV)
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất lạnh (BTU) : 27.000
Daikin MULTI INVERTER 27.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S 1 Chiều 9.000BTU (CTKC25RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 9.000
Daikin MULTI INVERTER 9.000BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 20.500BTU (SCM60ZM-S)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 20.500
Mitsubishi MULTI INVERTER 20.500BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 24.000BTU (MKC70SVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Daikin MULTI INVERTER 24.000BTU
Dàn nóng điều hòa multi daikin 2 chiều 27.300 BTU 4MXM80RVMV
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại dàn nóng : 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất: 27.300BTU
Daikin INVERTER 27.300BTU
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 17.000BTU (SRC50ZSX-S)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 17.000BTU
Dàn nóng điều hòa multi daikin 2 chiều 23.200 BTU 4MXM68RVMV
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại dàn nóng : 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất: 23.200BTU
Daikin INVERTER 23.200BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 18.000BTU (MKC50RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Daikin MULTI INVERTER 18.000BTU
Dàn Lạnh Áp Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000BTU (FDEN71VF1)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi NO INVERTER
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 48.000 BTU (FDUM140VF)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 48.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 48.000BTU
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 34.000 BTU (FDUM100VF1)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 34.000BTU
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (FDUM71VF1)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi MULTI INVERTER 24.000BTU

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 86.000BTU (FDC250VSA)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 86.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 85.000BTU (FDC250VSA)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 85.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 68.000BTU (FDC200VSA)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 68.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 48.000BTU (FDC140VN)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 48.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 43.000BTU (FDC125VN)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 43.000

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU 5MXM100RVMV

43.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa: 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 34.000BTU (FDC100VNP)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 34.000BTU (FDC100VN)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 34.000 BTU (5MKM100RVMV)

40.500.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất lạnh (BTU) : 34.000

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (4MKM68RVMV)

28.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa: 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 30.000BTU (FDC90VNP)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 17.100BTU (CTKC50SVMV)

6.950.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 24.000BTU (FDC71VNX)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU 3MXM52RVMV

25.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 12.000BTU (CTKC35RVMV)

4.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 12.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 24.000BTU (FDC71VNP)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 27.000 BTU (4MKM80RVMV)

33.350.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất lạnh (BTU) : 27.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S 1 Chiều 9.000BTU (CTKC25RVMV)

3.950.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 20.500BTU (SCM60ZM-S)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 20.500

Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 24.000BTU (MKC70SVMV)

22.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn nóng điều hòa multi daikin 2 chiều 27.300 BTU 4MXM80RVMV

35.800.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại dàn nóng : 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất: 27.300BTU

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 17.000BTU (SRC50ZSX-S)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Dàn nóng điều hòa multi daikin 2 chiều 23.200 BTU 4MXM68RVMV

30.900.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại dàn nóng : 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất: 23.200BTU

Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 18.000BTU (MKC50RVMV)

16.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Áp Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000BTU (FDEN71VF1)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 48.000 BTU (FDUM140VF)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 48.000

Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 34.000 BTU (FDUM100VF1)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (FDUM71VF1)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5