Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ9AY1 (9HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 9 + Công suất lạnh (BTU): 81.900
Daikin INVERTER 81.900BTU
Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ8AY1 (8HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 8 + Công suất lạnh (BTU): 76.400
Daikin INVERTER 76.400BTU
Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ6AVE (6HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 6 + Công suất lạnh (BTU): 54.600
Daikin INVERTER 6HP
Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ5AVE (5HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 5
Daikin INVERTER 5HP
Dàn Nóng VRV - IV S Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 4 + Công suất lạnh (BTU): 38.200
Daikin INVERTER 4HP

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ9AY1 (9HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 9 + Công suất lạnh (BTU): 81.900

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ8AY1 (8HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 8 + Công suất lạnh (BTU): 76.400

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ6AVE (6HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 6 + Công suất lạnh (BTU): 54.600

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ5AVE (5HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 5

Dàn Nóng VRV - IV S Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 4 + Công suất lạnh (BTU): 38.200