Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 200.000 Btu. FDR20NY1/RUR20NY1 + BRC1NU64
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 200.000 + Công suất lạnh(kW): 58.6
Daikin NO INVERTER 200.000BTU
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 180.000 Btu FDR18NY1/RUR18NY1+BRC1NU64
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 180.000 + Công suất lạnh(kW): 52.8
Daikin NO INVERTER 180.000BTU
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 160.000 Btu FDR15NY1/RUR15NY1+BRC1NU64
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 160.000 + Công suất lạnh(kW): 46.9
Daikin NO INVERTER 160.000BTU
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 120.000 Btu FDR13NY1/RUR13NY1+BRC1NU64
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 120.000 + Công suất lạnh(kW): 35.2
Daikin NO INVERTER 120.000BTU
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FDR10NY1/RUR10NY1+BRC1NU64
+ Loại điều hòa : 1 chiề u+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 100.000 + Công suất lạnh(kW): 29.3
Daikin NO INVERTER 100.000BTU
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FDR08NY1/RUR08NY1+BRC1NU64
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 80.000 + Công suất lạnh(kW): 23.5
Daikin NO INVERTER 80.000BTU
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 60.000 Btu FDR06NY1/RUR06NY1+BRC1NU64
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 60.000 + Công suất lạnh(kW): 17.6
Daikin NO INVERTER 60.000BTU
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 50.000 Btu FDR05NY1/RUR05NY1+BRC1NU64
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 50.000 + Công suất lạnh(kW): 14.7
Daikin NO INVERTER 50.000BTU

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 200.000 Btu. FDR20NY1/RUR20NY1 + BRC1NU64

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 200.000 + Công suất lạnh(kW): 58.6

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 180.000 Btu FDR18NY1/RUR18NY1+BRC1NU64

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 180.000 + Công suất lạnh(kW): 52.8

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 160.000 Btu FDR15NY1/RUR15NY1+BRC1NU64

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 160.000 + Công suất lạnh(kW): 46.9

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 120.000 Btu FDR13NY1/RUR13NY1+BRC1NU64

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 120.000 + Công suất lạnh(kW): 35.2

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FDR10NY1/RUR10NY1+BRC1NU64

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiề u+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 100.000 + Công suất lạnh(kW): 29.3

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FDR08NY1/RUR08NY1+BRC1NU64

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 80.000 + Công suất lạnh(kW): 23.5

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 60.000 Btu FDR06NY1/RUR06NY1+BRC1NU64

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 60.000 + Công suất lạnh(kW): 17.6

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 50.000 Btu FDR05NY1/RUR05NY1+BRC1NU64

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R410A + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) : 50.000 + Công suất lạnh(kW): 14.7