Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 9.000BTU (SRK/SRC09CTR-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 9.000
Mitsubishi NO INVERTER 9.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 12.000BTU (SRK/SRC12CT-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 12.000
Mitsubishi NO INVERTER 12.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000BTU (SRK/SRC18CS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Mitsubishi NO INVERTER 18.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000BTU (SRK/SRC24CS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi NO INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 8.530BTU (SRK/SRC10YXP-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 8.530
Mitsubishi INVERTER 8.350BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 11.000BTU (SRK/SRC13YXP-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 11.000
Mitsubishi INVERTER 11.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 8.500BTU (SRK/SRC25ZSPS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 8.500
Mitsubishi INVERTER 8.500BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 11.000BTU (SRK/SRC35ZSPS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 11.000
Mitsubishi INVERTER 11.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 16.000BTU (SRK/SRC45ZSPS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 16.000
Mitsubishi INVERTER 16.000BTU
Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 24.000 BTU 1 chiều SRK/SRC24YW-W5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 18.000 BTU 1 chiều SRK/SRC18YXP-W5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Mitsubishi INVERETE 18.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 24.000BTU (SRK/SRC71ZRS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 17.000BTU (SRK/SRC50ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000BTU (SRK/SRC35ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 12.000
Mitsubishi INVERTER 12.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 25.000BTU (SRK/SRC25CSS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 25.000
Mitsubishi NO INVERTER 25.000BTU
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 19.000BTU (SRK/SRC19CSS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 19.000
Mitsubishi NO INVERTER 19.000BTU

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 9.000BTU (SRK/SRC09CTR-S5)

6.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 12.000BTU (SRK/SRC12CT-S5)

9.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000BTU (SRK/SRC18CS-S5)

13.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000BTU (SRK/SRC24CS-S5)

18.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 8.530BTU (SRK/SRC10YXP-W5)

8.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 8.530

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 11.000BTU (SRK/SRC13YXP-W5)

10.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 11.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 8.500BTU (SRK/SRC25ZSPS-S5)

10.050.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 8.500

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 11.000BTU (SRK/SRC35ZSPS-S5)

12.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 11.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 16.000BTU (SRK/SRC45ZSPS-S5)

17.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 16.000

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 24.000 BTU 1 chiều SRK/SRC24YW-W5

22.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 18.000 BTU 1 chiều SRK/SRC18YXP-W5

17.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 24.000BTU (SRK/SRC71ZRS-W5)

31.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 17.000BTU (SRK/SRC50ZSS-W5)

22.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000BTU (SRK/SRC35ZSS-W5)

15.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 25.000BTU (SRK/SRC25CSS-S5)

21.450.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 25.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 19.000BTU (SRK/SRC19CSS-S5)

16.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 19.000