Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU 5MXM100RVMV
+ Xuất xứ: Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa: 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Daikin INVERTER 34.100BTU
Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 34.000 BTU (5MKM100RVMV)
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất lạnh (BTU) : 34.000
Daikin MULTI INVERTER 34.000BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (4MKM68RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa: 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Daikin MULTI INVERTER 24.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 17.100BTU (CTKC50SVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100
Daikin MULTI INVERTER 17.100BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU 3MXM52RVMV
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Daikin INVERTER 18.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 12.000BTU (CTKC35RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 12.000
Daikin MULTI INVERTER 12.000BTU
Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 27.000 BTU (4MKM80RVMV)
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất lạnh (BTU) : 27.000
Daikin MULTI INVERTER 27.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S 1 Chiều 9.000BTU (CTKC25RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 9.000
Daikin MULTI INVERTER 9.000BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 24.000BTU (MKC70SVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Daikin MULTI INVERTER 24.000BTU
Dàn nóng điều hòa multi daikin 2 chiều 27.300 BTU 4MXM80RVMV
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại dàn nóng : 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất: 27.300BTU
Daikin INVERTER 27.300BTU
Dàn nóng điều hòa multi daikin 2 chiều 23.200 BTU 4MXM68RVMV
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại dàn nóng : 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất: 23.200BTU
Daikin INVERTER 23.200BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 18.000BTU (MKC50RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Daikin MULTI INVERTER 18.000BTU
Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 18.000 BTU (CTXJ50RVMVW)
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : CH Séc + Công suất: 18.000BTU
Daikin MULTI INVERTER 18.000BTU
Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 12.000 BTU (CTXJ35RVMVW)
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 12.000
Daikin MULTI INVERTER 12.000BTU
Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 9.000 BTU (CTXJ25RVMVW)
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 9.000BTU
Daikin MULTI INVERTER 9.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000BTU CTXM71RVMV
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Daikin INVERTER 24.000BTU
Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 21.000 BTU CTXM60RVMV
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 21.000BTU
Daikin INVERTER 21.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000BTU CTXM50RVMV
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Daikin INVERTER 18.000BTU
Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 12.000 BTU CTXM35RVMV
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 12.000BTU
Daikin INVERTER 12.000BTU
Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 9.000 BTU CTXM25RVMV
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 9.000BTU
Daikin INVERTER 9.000BTU
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000BTU FMA71RVMV9 (Kèm điều khiển dây BRC1E63)
+ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN. + Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Có bơm nước ngưng. + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Daikin MULTI INVERTER 24.000BTU
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000BTU FMA60RVMV9 (Kèm điều khiển dây BRC1E63)
+ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN. + Xuất xứ: Việt Nam + Có bơm nước ngưng. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 21.000
Daikin MULTI INVERTER 21.000BTU
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU FMA50RVMV9 (Kèm điều khiển dây BRC1E63)
+ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN. + Xuất xứ: Việt Nam + Có bơm nước ngưng. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Daikin MULTI INVERTER 18.000BTU
Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 2 chiều 24.000BTU CDXM71RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)
+ Loại điều hòa : 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) :24.000 + Không kèm điều khiển
Daikin INVERTER 24.000BTU
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000BTU CDXM60RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 21.000 + Không kèm điều khiển
Daikin INVERTER 21.000BTU
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU CDXM50RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000 + Không kèm điều khiển
Daikin INVERTER 18.000BTU
Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 2 chiều 12.000BTU CDXM35RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)
+ Loại điều hòa : 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) :12.000 + Không kèm điều khiển
Daikin INVERTER 12.000BTU
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000BTU CDXM25RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 9.000 + Không kèm điều khiển
Daikin INVERTER 9.000BTU

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU 5MXM100RVMV

46.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa: 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 34.000 BTU (5MKM100RVMV)

42.800.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất lạnh (BTU) : 34.000

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (4MKM68RVMV)

30.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa: 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 17.100BTU (CTKC50SVMV)

7.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU 3MXM52RVMV

27.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 12.000BTU (CTKC35RVMV)

4.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 12.000

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 27.000 BTU (4MKM80RVMV)

35.250.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại điều hòa : 1 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất lạnh (BTU) : 27.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S 1 Chiều 9.000BTU (CTKC25RVMV)

4.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 24.000BTU (MKC70SVMV)

23.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn nóng điều hòa multi daikin 2 chiều 27.300 BTU 4MXM80RVMV

38.200.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại dàn nóng : 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất: 27.300BTU

Dàn nóng điều hòa multi daikin 2 chiều 23.200 BTU 4MXM68RVMV

33.100.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Tính năng: Inverter + Loại dàn nóng : 2 chiều + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Công suất: 23.200BTU

Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 18.000BTU (MKC50RVMV)

17.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 18.000 BTU (CTXJ50RVMVW)

16.350.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : CH Séc + Công suất: 18.000BTU

Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 12.000 BTU (CTXJ35RVMVW)

13.950.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 12.000

Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 9.000 BTU (CTXJ25RVMVW)

12.400.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 9.000BTU

Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000BTU CTXM71RVMV

10.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 21.000 BTU CTXM60RVMV

9.850.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 21.000BTU

Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000BTU CTXM50RVMV

7.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 12.000 BTU CTXM35RVMV

5.100.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 12.000BTU

Dàn lạnh điều hòa multi daikin 2 chiều 9.000 BTU CTXM25RVMV

4.700.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất: 9.000BTU

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000BTU FMA71RVMV9 (Kèm điều khiển dây BRC1E63)

14.200.000 đ
+ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN. + Xuất xứ: Việt Nam + Loại điều hòa: 1 chiều + Có bơm nước ngưng. + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000BTU FMA60RVMV9 (Kèm điều khiển dây BRC1E63)

13.700.000 đ
+ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN. + Xuất xứ: Việt Nam + Có bơm nước ngưng. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 21.000

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU FMA50RVMV9 (Kèm điều khiển dây BRC1E63)

12.950.000 đ
+ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN. + Xuất xứ: Việt Nam + Có bơm nước ngưng. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 2 chiều 24.000BTU CDXM71RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)

12.500.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) :24.000 + Không kèm điều khiển

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000BTU CDXM60RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)

12.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 21.000 + Không kèm điều khiển

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU CDXM50RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)

11.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000 + Không kèm điều khiển

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 2 chiều 12.000BTU CDXM35RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)

9.300.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R32 + Xuất xứ : Thái Lan + Công suất lạnh (BTU) :12.000 + Không kèm điều khiển

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000BTU CDXM25RVMV (Kèm điều khiển xa BRC086A11)

8.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều/ 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 9.000 + Không kèm điều khiển
  1. 1
  2. 2