Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 48.000BTU.Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ48MV1/RNQ48MY1
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 48.000
Daikin NO INVERTER 48.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 42.600BTU.Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ42MV1/RNQ42MY1
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.600
Daikin NO INVERTER 42.600BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ36MV1/RNQ36MY1
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000
Daikin NO INVERTER 36.000BTU
Điều hòa âm trần Casette Daikin 1 chiều 30.000 BTU. Điều khiển dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ30MV1/ RNQ30MY1
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng Inverter: Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410 + Công suất lạnh (BTU): 30.000
Daikin NO INVERTER 30.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ36MV1/RNQ36MV1
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000
Daikin NO INVERTER 36.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18).  FCNQ30MV1/RNQ30MV1
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng Inverter; Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000
Daikin NO INVERTER 30.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18).  FCNQ26MV1/RNQ26MY1
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 26.000
Daikin NO INVERTER 26.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000BTU. Điều Khiển Xa (BRC7F633F9+BYCP125K-W18). FCNQ26MV1/RNQ26MV19
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 26.000
Daikin NO INVERTER 26.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000BTU.Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ26MV1/RNQ26MV19
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng inverter: Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 26.000
Daikin NO INVERTER 26.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 21.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ21MV1/RNQ21MV19
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng inverter: Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 21.000
Daikin NO INVERTER 21.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 18.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ18MV1/RNQ18MV19
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng inverter: Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 18.000
Daikin NO INVERTER 18.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 13.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18).  FCNQ13MV1/RNQ13MV1
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 13.000
Daikin NO INVERTER 13.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 45.000BTU.Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000
Daikin NO INVERTER 45.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 42.000BTU.Điều Khiển Xa (BC50F2XWV).  FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Daikin NO INVERTER 42.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV).  FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000
Daikin NO INVERTER 36.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000
Daikin NO INVERTER 36.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 28.000BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 28.000
Daikin NO INVERTER 28.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 28.000BTU.Điều Khiển Xa (BC50F2XWV).  FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 28.000
Daikin NO INVERTER 28.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 23.000BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV).  FCRN60FXV1V/RNV60BV1V
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 23.000
Daikin NO INVERTER 23.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 18.500BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV).  FCRN50FXV1V/RNV50BV1V
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 18.500
Daikin NO INVERTER 18.500BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU. Điều Khiển Xa (BRC7E531W86 +BYFQ60B3W1). FFF60BV1/RZF60CV2V
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 20.500
Daikin INVERTER 20.500BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 17.100BTU. Điều Khiển Xa (BRC7E531W86+BYFQ60B3W1).  FFF50BV1/RZF50CV2V
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100
Daikin INVERTER 17.100BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 24.400 BTU.Điều Khiển Xa (BRC7M635F+BYCQ125EAF).  FCF71CVM/RZF71CYM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.400
Daikin INVERTER 24.400BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 47.000 BTU. Điều Khiển Dây. FDT140VG/FDC140VNA + (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000
Mitsubishi 47.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU. Điều khiển xa. FDT140VG/FDC140VNA+ (RCN-T-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000
Mitsubishi 47.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT140VG/FDC140VSA+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000
Mitsubishi 47.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU.Điều Khiển Xa FDT140VG/FDC140VSA+ (RCN-T-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000
Mitsubishi 47.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 42.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT125VG/FDC125VNA+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Mitsubishi 42.000BTU

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 48.000BTU.Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ48MV1/RNQ48MY1

44.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 48.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 42.600BTU.Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ42MV1/RNQ42MY1

40.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.600

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ36MV1/RNQ36MY1

37.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều hòa âm trần Casette Daikin 1 chiều 30.000 BTU. Điều khiển dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ30MV1/ RNQ30MY1

32.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng Inverter: Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410 + Công suất lạnh (BTU): 30.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ36MV1/RNQ36MV1

37.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ30MV1/RNQ30MV1

32.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng Inverter; Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ26MV1/RNQ26MY1

31.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 26.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000BTU. Điều Khiển Xa (BRC7F633F9+BYCP125K-W18). FCNQ26MV1/RNQ26MV19

32.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 26.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000BTU.Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ26MV1/RNQ26MV19

31.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng inverter: Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 26.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 21.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ21MV1/RNQ21MV19

28.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng inverter: Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 21.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 18.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ18MV1/RNQ18MV19

23.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng inverter: Không có + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 13.000BTU. Điều Khiển Dây (BRC2E61+BYCP125K-W18). FCNQ13MV1/RNQ13MV1

18.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 13.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 45.000BTU.Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

39.050.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 42.000BTU.Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V

36.650.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V

33.600.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V

32.650.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 28.000BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

30.350.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 28.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 28.000BTU.Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

28.550.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 28.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 23.000BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

27.650.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 23.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 18.500BTU. Điều Khiển Xa (BC50F2XWV). FCRN50FXV1V/RNV50BV1V

20.900.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 18.500

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU. Điều Khiển Xa (BRC7E531W86 +BYFQ60B3W1). FFF60BV1/RZF60CV2V

34.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 17.100BTU. Điều Khiển Xa (BRC7E531W86+BYFQ60B3W1). FFF50BV1/RZF50CV2V

28.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 24.400 BTU.Điều Khiển Xa (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF71CVM/RZF71CYM

40.450.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.400

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 47.000 BTU. Điều Khiển Dây. FDT140VG/FDC140VNA + (RC-E5)

55.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU. Điều khiển xa. FDT140VG/FDC140VNA+ (RCN-T-5BW-E2)

55.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT140VG/FDC140VSA+ (RC-E5)

59.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU.Điều Khiển Xa FDT140VG/FDC140VSA+ (RCN-T-5BW-E)

59.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 42.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT125VG/FDC125VNA+ (RC-E5)

53.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
 1. Back
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5